راه های افزایش ممبر

راه های افزایش ممبر

آموزش افزایش ممبر یا کاربران گروه به شش روش بسیار ساده وکار آمد     روش های برای افزایش تعداد کاربر (ممبر) در کانال ۱-پیدا…