روش غیر فعال کردن wps مودم

روش غیر فعال کردن wps مودم

روش غیر فعال کردن wps مودم   مودم D Link dsl 2730u   در مرحله اول توی قسمت آدرس بار مرورگرتون وارد کنید ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ و بعد اینتر…