ترفند جلو گیری از اضافه شدن خودکار به کانال و گروه تلگرام

ترفند جلو گیری از اضافه شدن خودکار به کانال و گروه تلگرام

مطمنا برایتان پیش آمده است که به طور خودکار به کانال یا گروهی اد شده باشید و خودتان هم در اول متوجه

نشده باشید و از خود سوال کرده باشید که آیا می شود از شر این اد شدن ها راحت شد ، بیشتر کاربران در ایران

روی گوشی خود تلگرام نصب کرده اند و یک خاصیت و ویژگی تلگرام داشتن کانال و گروه است و مدیران تلگرام بدون

در نظر گرفتن اینکه آیا کاربران علاقه ای دارند یا نه …

معرفی برنامه های عالی برای آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان

معرفی برنامه های عالی برای آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان

دانش آموزان عزیز و یا دانشجویان گرامی برای برنامه ریزی سال تحصیلی جدید چه برنامه ای دارید شما باید از

کارهای روزمره تابستانی خود کم کنید و زودتر به رختخواب بروید و بخوابید و کارهای زیاد دیگری برای رسیدن به

موفقیت باید تلاش کرد و گام برداشت و این برنامه ها می توانند به شما کمک کنند …