پیشخوان در وردپرس

پیشخوان در وردپرس

معرفی بخش های پیشخوان در وردپرس در یک نگاه خلاصه   جلسه سوم بعد از نصب وردپرس اولین صفحه ای که شما وارد آن می…

نگاه کلی به وردپرس

نگاه کلی به وردپرس

نگاه کلی به وردپرس برای آشنای با محیط کار جلسه دوم برای شروع به کار با وردپرس و گذاشتن مطلب در محیت آن باید در…