خرید ممبر واقعی و آفلاین کانال – ممبر امتیازی و سکه ای


نکات مهم قبل از خرید :

ممبر واقعی آفلاین چیست ؟ در این روش افراد برای دریافت امتیاز عضو کانال میشوند و به همین دلیل امکان خارج شدن کمتر است چون امتیاز آنها کم میشود

آیا این روش بازدید هم دارد ؟ بازدید بین ۱۰ الی ۲۰ درصد میباشد ، ممکن است تعدادی از آن ها از مطالب کانال دیدن کنند (فعالیت ممبر ها بسیار کم میباشد)

آیا این روش ریزش دارد ؟ بله ، تمامی روش های ممبر گیری ریزش دارند . اما در این روش ریزش بسیار پایین ( و با سرعت کم ) و حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود

زمان مورد نیاز برای انجام سفارش چقدر خواهد بود ؟ پس از ثبت سفارش ، ما بررسی میکنیم و طی چند ساعت استارت سفارش زده خواهد شد (۱ الی ۲۴ ساعت)

نکته : هرچه تعداد ممبر درخواستی بیشتر شود زمان بیشتری برای انجام مورد نیاز است .(۱۰ کا حداکثر ۴۸ ساعت)


فرم سفارش ممبر آفلاین کانال

  • مانند : gizmiztel@