خرید ممبر مجازی و واقعی گروه – ممبر گروه تا 10 هزار عضو


نکات مهم قبل از خرید

ممبر واقعی :

به علت واقعی بودن امکان برهم زدن نظم گروه وجود دارد و بعد از اضافه شدن ممبر ها باید مدیریت بیشتری روی گروه خود داشته باشید

ریزش بین ۱۰ الی ۸۰ درصد – (موضوع گروه و مدیریت ، تاثیر زیادی در کاهش ریزش دارد)

اد ممبر گروه را باز کنید (اگر اد ممبر گروه باز نباشد نمیتوانیم ممبر اضافه کنیم – آموزش لازم )

لطفا اکانت های افزایش ممبر ما را از گروه خود اخراج نکنید – در صورت اخراج ادامه سفارش انجام نخواهد شد

زمان انجام سفارش ۱ الی ۲۴ ساعت

ممبر مجازی :

دارای نام و عکس پروفایل مناسب

ریزش از ۱ تا ۶ ماه ( اکانت های بلا استفاده بعد از ۶ ماه خودکار دلیت اکانت میشوند)

اد ممبر گروه را باز کنید (اگر اد ممبر گروه باز نباشد نمیتوانیم ممبر اضافه کنیم – آموزش لازم )

زمان انجام سفارش ۱ الی ۱۲ ساعت


 

فرم سفارش ممبر واقعی گروه تلگرام