درود برشما عالی بود
ایا نرم افزاری برای اضافه کردن ممبر وجود داره
پاپ اپ چه نوع نرم افزاری هست .
یعنی یه نفر به صورت هیدن میاد داخل کانال .واز چیزی خبر نداره